صفحه 55

فصل چهارم

مطالب علمی و ساده در اطرافمان که تمام شش فصل کتاب را اثبات عقلانی می کند چه می باشد ؟

 اتش قدرت یکی از تاییدات که مربوط به همین فصل علمی کتاب می کند علم پزشکی امروز انسان است که او ، نیاز به این علم را در زندگی آتش پرستی امروز انسان می داند چون همه حماقتهای انسانی را هماهنگ با فریب و اعتیاد ابتدایی انسان و دوستی با آتش می شناسد و اما انسان در شروع و بخصوص در مراحل دوم و سوم  تربیت تکامل یافته کودک ، و حتی در زمانی که هنوز به قدرتمندی ایده آل نرسیده است از پزشکی و هر نوع معالجه شیمیایی از طریق داروی از آتش در آمده بی نیاز می داند و معتقد است انسان و حیوان از طریق واکسن و اعمال ابتدایی که انسان برای خطرات و جلوگیری از مشکلات آینده کودک استفاده می نماید شروع ضعیف شدن تمام اعضای بدن را برای احتمال بیماری در یک نقطه بوجود می آورد و این اقدام در زندگی در کنار آتش مفید است و هماهنگ با بقیه اعمال غلط انسانی اما در زمان ایده آل شدن زندگی انسان بدون آتش ، که سیاستمداران به کمک برنامه ریزی و ایده آل سازی ٣۶٪‏ کره زمین در ٨٨ سال اول باید از حرکت و زندگی با خوراکی‌هایی که طبیعت به انسان میدهد عوامل پیشگیری از بیماری را برای این نوع انسانهای آینده کره زمین ایجاد نمایند و یا در بیمار شدن اگر می توانند از طبیعت به معالجه شدن دست یابند و باید از عوامل و طبیعت گسترده ، که در خلقت آب و خاک پیشگیری می باشد کمک گرفته شود  و در غیر اینصورت اگر بخواهند از مواد شیمیایی برای درمان استفاده نمایند ١- بخشی از آتش پرستی و بدترین نوع آن یعنی خون و آلودگی هایش را باید ادامه دهند و بیمارستانها را که یکی از مراکز آتش پرستی می باشد حفظ نمایند و تکامل به هیچ عنوان حتی اگر یک واکسن ساخته شود غیر ممکن خواهد بود ٢- اگر پزشکی وجود داشته باشد و یا حتی از نوع پزشکی گیاهی از مرگ باید انسان تکامل یافته بترسد و در نتیجه به برگشت روح در کالبد جدید انسانی و یا حیوانی و حقیقت قطعی آن علاقه مند نشوند و معتقد و  نباشند و بار دیگر مانند اولین دوران آتش پرستی باید پزشکی از افسانه ها خداوندی جدید و پیامبری جدید برای نیازمندانی جدید تدارک ببینند ٣- باید ضد طبیعت ، که روح انسان به شکل میکروب در بدن بیمار است را ، نوعی اسید روی آن بریزند و تعداد زیادی روح اسیر شده در کالبدی را ، که نامش میکروب است را نابود نمایند و درنوعی جا به جایی ، در کالبدی و یا بخشی دیگر در طبیعت ضد طبیعت را وارد کنند به این علت در تکامل انسان علم پزشکی و نیازمندی هیچ انسانی و حیوانی به همدیگر و حتی از نوع ضعیف شدن به دلیل بیماری مفهومی ندارد و مرگ در تکامل درخواستی اتش یعنی شروعی دوباره  در کالبدی جدید می باشد و حتی نیازی به توقف همه انسانها و حیوانات برای پرستاری و صدها موجود اسیر شدن و توقف ندارد و البته همه این موارد زمانی قابل انجام می باشد که آتش در کل کره زمین خاموش باشد چون در این حالت روحی از شکل طبیعی به کالبد ضد طبیعت وارد نمیشود و مرگ نوعی زیبایی از یک جفت گیری جدید و تولدی جدید می باشد و بیماری که قرار است با طبیعت درمان نشود حتی با بیماریهایی که مواد شیمیایی می تواند هر نوع تاثیری روی آن بگذارد باید انسان دوری نماید چون جسم انسان را هم آلوده می کند و اتش را حتی اگر به انسان و یا حیوان طول عمر میدهد از چرخه و گردش طبیعت دور باید نمود و به این تکآمل باید رسید که هر نوع آتش حتی در شکل شفا و درمانی یک کلاهبرداری تاریخی توسط آتش قدرت فقط به منظور روشنایی اندیشه بوده است حیوان وانسان به دلیل فهم موضوع ، با نخوردن غذا و ضعیف شدن بیشتر و جدایی خود از شادی و لذت گروه دوستانش جسم خود را به خاک و درختی در گوشه ای از طبیعت تحویل می دهند چون بلافاصله خود را در نو و جدید شدن می دانند چون آتشی در اطرافش نمی بیند که ترس و دلهره از مرگ را در او پدید بیاورد چون این مرگ و کالبد موجود خود را هیچوقت نوعی برتربین حیوان شدن دوباره یا انسان شدن دوباره نمی شناسند چون همه حیوانات و انسانها در تکامل برابر و همه یکسان می باشند۴ – پزشکی در تایید آتش قدرت   از اولین عواملی بود که ترس در شکلی دیگر از زندگی را برای انسان آتش پرست بوجود آورد که کاملا درست بود چون اسارت روح در آتش پرستی و اعمال انسان آغاز شده بود و حله آتش شناخت ترس از پایان زندگی را بوجود آورد اما در تکامل کودک و انسان این ترس به نوعی شادی با دلیل جدید و نو شدن تعقییر خواهد کرد ریاضیات در بخش احتمالات در شکلی در ساده‌ترین حالت علمی اثبات می‌کند که تکرارها و تجزیه ها در تمام موارد در طبیعت وجود دارد روز و شب و خوردن و خوابیدن و هزار بار اعمالی را در شکل طبیعی انجام دادن همه و همه در صد در صد در طبیعت گردش از دایره را در یک بی انتها نشان می دهد و اثبات قطعی در تکرار در تولد و مرگ ها و تبدیل شدن ها را به ما نشان می دهد تجزیه و نابود نشدن هیچ چیز و فقط تغییر شکل دادن تمام عوامل طبیعی باز در دگرگونی موجودات به یکدیگر را مانند تجزیه درختی در خاک و تبدیل شدن همه هر آنچه از آن وجود دارد به درخت و یا گیاهان کوچکتر و بزرگتر و متفاوت باز هم در شکل علمی و حتی در شکل نوعی عدالت در تبدیل شدن قورباغه ای به یک انسان و یا مورچه ای به یک فیل و یا زن و مردی به یکدیگر را نشان می دهد و قطعیت در شکل علمی و در نوعی انصاف و برابری و عدالت را اثبات عقلی می کند یعنی موجود کوچک و یا ضعیف هم بتواند بزرگی و قدرتمندی و توانمندی موجودی دیگری را بشناسد و عواملی را که به او می گذرد را شناسایی کند و لذت او را در کالبدی دیگر حس نماید اگر غیر از این حالت به هر نوع پدیده دیگری تفکر کنید شاهد بی عدالتی و یا نوعی بی قانونی و ناهماهنگی و حتی دیوانگی را در آفرینندگان ما خواهید دید.