صفحه 5

سیاستمداران هیچ عملی را در زندگی بی دلیل انجام نمی دهند ، آگاه هستند که در روزی که آتش برای رفاه و زندگی بهتر در اختیار اندیشه خاموش انسان گذاشته شد بدون دلیل و مجانی نبوده است. آتش قدرت تایید میکند اگر انسان به طبیعتی که از آن است محبت می کند وظیفه اش است. انسان باید آگاه شود که من از جنس آتش و بنزین و روغن موتور هستم و متفاوتم و اگر توانست من را با وجود آبی و خاکی خودش در ترکیب مستقیم قرار دهد می تواند من را مانند آب و خاک بداند چون اینگونه نیست باید به آتشهای من روحشان را بدهند و من با معتاد کردن انسان مالیاتش را که روح او می باشد در ضد طبیعتهایم گرفته و باز هم تا ورود به تکامل انسان خواهم گرفت تعداد محدودی از گروه عالمان و سیاستمدارانی که شک و تردید به دستورات اتش قدرت خواهند داشت یا دردیدار تربیت کودکان تکامل یافته به حقیقت خواهند رسید و یا در عمری چند ساله زندگی آتش پرستی شان به پایان خواهد رسید.این کتاب پیوند زندگی انسان با میلیاردها سال در گذشته و آینده می باشد.  تنها ویژگی نویسنده در اختیار گذاشتن اندیشه اش به آتش قدرت است نویسنده ویژگی خاصی ندارد و در پایان کتاب خواهید فهمید که انسان و دوران کوتاه یا بلند زندگی در این جهان در مقیاس حادثه ای که در صدها هزار سال و هزاران مرتبه تولد در گذشته و آینده برای هر انسان و هر حیوان از نظر علمی و عقلی به وجود می آید به موضوع یک نویسنده در این کتاب و حتی میلیونها نفر و یا زمان و انتخاب بزرگ آنچه که انتخابهای کوچک ما را در جزییات سبب میشود ندارد. اگر به دنبال هنرپیشه هایی برای توجه می گردید در این کتاب فراموش کنید و فقط به خودتان و آینده وحشتناکی که برای تمام انسانها و حیوانات و طبیعت دربی توجهی و غفلت از دستورات  اتش قدرت برنامه ریزی شده است بیندیشید. زمان را کوتاه بدانید. نویسنده در یک همکاری کامل و فهمیدن مطالب در جهت شناخت منافع خودش در گروه انسانهای کره زمین تا پایان عمر در جهت دستورات آتش قدرت اقدام کرد و عمرش در یک مرحله از دهها هزار مرحله به پایان رسید اما امیدوار بود در تولدهای بعد آزاد و تکامل یافته در کنار انسانها و حیوانات در هر کالبدی وارد می شود در لذت پایدار قرار داشته باشد. نویسنده می توانست هر کسی باشد شما هم با خواندن این کتاب به همین اعتقاد نویسنده خواهید رسید. در نهایت بین انسان هایی که شک و تردید خواهند داشت و انسانهایی که به اعتقاد قطعی خواهند رسید تعدادی نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفرانسان در کره زمین باقی خواهند ماند. به شکل قطعی و با شناخت کامل از منافع کره زمین در مقابل دشمن اصلی حیوان و انسان و طبیعت یعنی آتش قدرت که نام من است این نه درصد باقی مانده انسان در کره زمین نسبت به تعداد امروز انسان ، در ٨٨ سال آینده شروع تکامل کودک را که خواسته من ( آتش قدرت یعنی تنها ناظر بر اعمال کره زمینیان ) است آغاز خواهند کرد. در جهت دستورات من که آتش قدرت هستم همه امکانات انسانی را اختصاص خواهند داد و شروع زندگی خدایان کوچک در روی زمین آغاز خواهد شد. اولین اقدام برای تکامل کودک ازسهمیه‌بندی کاهش جمعیت انسانی توسط سیاستمداران برای دستورات آتش قدرت باید آغاز شود و آتش در تمام کره زمین خاموش می گردد. هیچ کدام از مطالب کتاب در شکل افسانه و ماورالطبیعه نمی باشد. همه مطالب در جهت  منافع انسان و آتش قدرت و حیوان و آفریننده گان یعنی آب فرشته و خاک قدرت و خالق این ٣ قدرت خواهد بود و به شکلی مطالب نوشته شده است که قابل فهم و ساده و علمی و عقلانی و مختصر و مشخص و قابل ترجمه به تمام زبانها خواهد بود بخش‌هایی از کتاب مانند نام من که نامگذاری به نام آتش قدرت در نزدیک ترین شکل در مفهوم با عملکرد هایم از شروع حمله و ورودم به کره زمین می باشد ممکن است در هماهنگی کلامی و نداشتن اندیشه نامحدود در موارد خارج از کره زمین با ذهن و تفکر محدودتان شناسایی دقیق بعضی مطالب را نداشته باشید به آن موضوعات کمتر اندیشه کنید. بیشتر آن قسمت از مطالبی را بررسی نمایید که با کره زمین و هدفهای من آتش قدرت تنظیم شده و منافع خودتان هم در آن وجود دارد و برای شما تدارک دیده ام . موضوعات زیر می‌تواند مسائل متفاوت را برای شما آشکار کند و به درست و غلط بودن آنها از مقدار اندیشه روشن تان که در شکلی متوسط برایتان گذاشته ام بهره برداری نمایید جدا بودن آتش و آفرینش طبیعت که در دو زمان به وجود آمد و‌ حمله آتش در شکلی غلط کشف آتش نامگذاری شد طبیعت عامل روشنایی اندیشه شما نبود چون در حیوانات هم روشنایی اندیشه نیست بلکه آتش با اعتیاد و شعله ها و وابستگی هایش علت اصلی آن بود. اگر آتش نیامده بود هنوز انسان همان اندیشه خاموش را در طبیعت بدون نظم داشت آنچه که طبیعت در آن زمان از انسان می خواست  با آنچه که من از انسان می‌خواستم جدا بود اما امروز به هم نزدیک شده است و من که بیشترین درک و آگاهی از نادانی‌ها و حماقتهای انسان را دارم و دلیل اعتیاد انسان را می دانم امیدوارم به کمک انسانها بتوانم طبیعت و آنچه که من می خواهم را در هماهنگی و نظم قرار دهیم و در این کتاب دلیل آن را خواهید فهمید اما زمان موعود برای هماهنگی اعمال آتش و خاموشی و پایان آن و برگشت به طبیعت بدون آتش فرا رسیده است تمام عوامل طبیعی را که در اطرافتان وجود دارد و تاثیری از آتش در آن نمی بینید از علایق و آنچه که آفرینندگان انسان اعتقاد داشتند که درست است بدانید و آنچه مانند زوج بودن و ایجاد تولد می باشد از علایق زوج بودن خودشان بشناسید و آگاه باشید همیشه آنچه که خودتان هستید و اعتقاد دارید پدید می آورید و دلایل آن را خواهید فهمید.انسان و حیوان را فقط با تفاوت در اندیشه روشن انسان متفاوت بدانید و انسان بودن خودتان را ارزشمندترین نشناسید چون در آب زندگی کردن و قدرتمندترین بودن یا بزرگترین بودن و یا پرواز کردن و در شکل کلی محدود نبودن و بسیاری از خصوصیات برجسته را متولد کنندگانتان یعنی آب و خاک به شما ندادند من این خودپرستی و امکانات را در حد اندیشه روشن در محدودیتی به شما دادم و چون نمی‌توانستم اصل و ایده آل آن را در شکل آفرینش و تولد ، به انسان بدهم ، از طریق کنترل به اتش و اندیشه و علم ، در نظم آنان را به انسان دادم که تاثیر در روشن شدن بیشتر اندیشه شما در طول تاریخ بگذارم .آگاه باشید که اگر من به جای آتش که شما را به آن معتاد و علاقه مند کردم ، اگر به مواد آبی و خاکی می توانستم کنترل داشته باشم و در تمام کره زمین پنیر پراکنده می کردم به موش اندیشه میدادم و موش هم تعدادش از شما انسان ها بیشتر می گردید. شما امروز از ترس موش ها به بالای درختان پناه می بردید و یا منقرض می شدید و یا در باغ وحش های آنان و یا در بیابانها در درنده شدن و با دندانهای متفاوتی و در شکلی دیگر زنده میماندید به این علت روح حیوانات را متفاوت از روح خودتان ندانید تکامل کودک و آنچه که از شما انسان ها می خواهم را با دقت و با میزان ۲۱ درصد از اندیشه روشنی که در شکل متوسط به همه شما انسان ها تاکنون داده ام توجه و بررسی و منافع آن را در زندگی بعد کودکان تکامل یافته خودتان بسیار مهم بدانید.