صفحه ۳

بخصوص سیاستمداران با تشخیص بیشتر باید عوامل بهره بهره برداری را آمده نمایند تمام کره زمینیان در ایجاد شرایطی مناسب برای کودکان و شروع تکامل آنها برای ٨٨ سال بعد یعنی زمانی که فقط ٩٪‏ نسبت به امروز ، انسان در تمام کره زمین وجود خواهد داشت ، بستر و محیط و شرایط متعددی را از امروز باید آماده سازند  بخصوص انسان هایی که مفهوم تمام دستورات آتش قدرت را شناسایی کرده اند و نمی خواهند نوزاد و کودکی در تمام دوران زندگی خود داشته باشند بیشتر و بهتر فرصت و امکاناتی برای کمک گسترده تر برای تکامل انسان خواهند داشت با آمدن و کامل شدن تکامل در ١٧۶سال دیگر و دگرگونی کامل با حذف آتش به شرحی که داده خواهد شد و در صورت انجام دستورات آتش قدرت در پیش روی انسان اگر به اندیشمند شدن  حد نساب مورد نظر آتش قدرت رسیده باشند ، کودک انسان به خداوندان کوچک به تدریج تبدیل خواهد شد آتش قدرت برای کودکان کشورهای مختلف در بعد از ٢۶۴ سال دیگر ( یعنی ٣ مرحله ٨٨ سال )بی نیاز از هر گونه زبان مکالمه‌ای که امروز متداول در کشورها می باشد برای خداوندان کوچک و تکامل آنها یعنی کودکانی که روح انسانها و حیوانات امروز در آنها پرکنده خواهد بود را تایید می کند او دستورات خود را بدون تبصره و غیر قابل تغییر می داند و فقط شامل یا بد و زشت و یا خوب و زیبا می داند او هدف بعد انسان را که در بررسی نماینده گان کشورها در سازمان مللی که قرار است که بعد از این خاصیت ایجاد تکامل برای انسان و کره زمینیان داشته باشد را شروع خواسته های خود ، یعنی سهمیه بندی کاهش جمعیت و بعد ورود کامل کودکان به طبیعت می داند و سرپیچی از دستوراتش را ، و ادامه آتش پرستی و تکنولوژی و ادامه دادن مسیر امروز و شغلهای گسترده کردن آتش و ادامه همان مسیری که روزی او با سوختن چوب برای انسان بوجود آورد و هدفش در تمام این همه صبر و درد و زجر های انسانی و حیوانی را خواستن تکامل در روشن شدن اندیشه انسان در انتخاب تربیت  تکامل کودک می داند و انجام ندادن دستوراتش را به مفهوم رودررویی کامل انسان در ادامه دادن به بی نظمی آب فرشته و خاک قدرت ، یعنی همانهایی که در مهربانی متولد و رها ، کره زمین را کردند و به جای عشق به گروه زمینیان فقط مقداری دوست داشتن در مراقبت کوتاه مدت و بی خطر و موقت برای نوزاد برایشان ایجاد کردند و مانند همیشه از منظومه ای که زمان بیشتر به آنها احتیاج داشت و باید از من هم به عنوان آتش قدرت کمک می گرفتند و من را که می توانستم دوست داشتن بی نظم را به عاشقی با نظم بین کره زمینیان تبدیل نمایم از آفرینش کنار گذاشتند و انسان که امروز در تربیت آتش و روشنایی و پختگی مناسبی قرار گرفته است  باید بتواند من آتش قدرت را به خالقم ، که خالق آب و خاک هم می باشد و جایگاهم سالیان سال خالی می باشد برساند و امروز با توجه به دستورات من و خاموش کردن آتش در تمام کره زمین توسط کودکان انسان در تربیتی متفاوت ، تکامل برای آب و خاک و من آتش قدرت و تمام هر آنچه در کره زمین است بوجود بیاورند دستورات اتش قدرت که انسان به اشتباه نام او را شیطان می شناسد و حمله آتش قدرت به کره زمین که در اشتباهی دیگر کشف آتش نامگذاری علمی شده است بعد از حدود هشت سال رفت و آمد در اندیشه انسانی از دلایل تولد و مرگ همه و هر چه که در کره زمین و در حد شناخت انسان است را آشکار می کند (آتش قدرت این کتاب را به انسان زمینی در شروع سال ٢٠١٩و ٢٠٢٠یعنی یکی از تاریخ ها و مقیاس‌های زمانی که نویسنده در آن وجود دارد به عنوان کمک به اندیشه روشن انسان برای حل بسیاری سوالات در انتخاب می گذارد) این کتابی است متفاوت با هر چه که تا به امروز مطالعه و بررسی و آموخته اید من فقط دوست نویسنده ای بودم که از اندیشه اش در جهت واسطه ای با نیرویی به نام آتش قدرت استفاده شده است و امروز در اعتقاد به این کتاب با شما  مرتبط می شوم نویسنده اصلی نیرویی است که به نام اتش قدرت با اندیشه ای که به شکل واسطه ای در آمده است با انسان زمینی ارتباط یافته است نام نویسنده اصلی این کتاب شیطان و یا در شکل درست تر و دقیق تر ، که آن را تایید کرده است آتش قدرت میباشد که از تفکر و اندیشه ای نزدیک به آنچه که معتقد است و با کلام انسانی هماهنگ با اعمالش است انتخاب اسم در این کتاب نام گذاری و شناسایی می‌شود آتش قدرت تایید می کند که شیطان وجود ندارد و آن قدرتی که سالهای بسیار طولانی ما را در خدمت گذاری و زشتیها با هدف رسیدن به زیباییها قرار داده است و امروز در شکل تایید مطالب این کتاب با اندیشه انسان سخن می گوید نامش آتش قدرت و یکی از قدرت‌هایی است که خالقش با دلایلی که در این کتاب آمده است او را دوست دارد و متوجه خواهید شد که چرا این نامگذاری را داشته است او در جهت ارتباط با انسانها و انتقال خواسته هایش از تفکر یک انسان مانند ضبط صوتی که می‌تواند افکار متفاوت را با دادن برنامه ای جلوه گر و نمایان کند به مردم کره زمین برای پی بردن به درنده و ضد طبیعت بودن امروزشان و خدای کوچک شدن در تربیتی متفاوت از امروز راهنمایی‌هایی را انجام می دهد آتش قدرت و صاحب اندیشه ای که واسطه ای برای دستورات آتش قدرت بود دیگر در بین انسانها نیستند پایان کتاب آتش قدرت از اندیشه دوست من خارج شد و توانست با زجر و عذاب که با دنیای آبی و خاکی ارتباط برقرار کرد از کره زمین به مقصدی که در کتاب آمده است خارج شود نویسنده نیز بعد از خروج آتش قدرت به دلیل تحت فشار قرار گرفتن مغزی و تلاش زیاد عمرش به پایان رسید. با توجه به خواسته دوستم در بعد از مرگش ، با جمع‌آوری مطالب کتاب که هماهنگ و آماده برای آگاهی انسان های دیگر بود اقدامی را شروع کردم و با اعتقاد کامل به مطالب آن که همه ساده و قابل فهم و علمی و عقلانی و به نفع تمام انسانها و حیوانات و کل کره زمین میباشد در تلاش و انتشار و آگاهی آن اقدام تا پایان عمرم خواهم کرد در این کتاب ارتباط نویسنده با نیرویی به نام آتش قدرت را که درنوعی همفکری و هماهنگی و همکاری بین انسان و اتش قدرت انجام گرفته است خواهید شناخت و به آن معتقد خواهید شد و حتی اگر اعتقاد به ارتباط بین این دو در اطمینان کامل قرار نگرفتید به خواسته‌های کتاب و زاویه درست بودن مطالب , یا به دلیل وحشت و ترس که برای شما ایجاد خواهد شد .