صفحه ۳

آتش قدرت در این کتاب توجه همه قانونگذاران را به این نکته جلب میکند که یک خلافکار اجتماعی در قوانین که برگرفته و الهام گرفته از بودن انسان در کنار آتش می باشد یک مجرم و ضد قانون شناخته می شود اما در این کتاب از کلیات متوجه خواهید شد که ریشه و ابتدای تمام این زشتیها و قانون شکنیها همه از شروع آتش پرست شدن ناخواسته انسان به منظور بوجود آمدن روشنایی اندیشه در بخشی از مغز مرتبط با روح انسان بنیاد گذاشته شده است و با قبول مسولیت این نابسامانی‌ها توسط آتش قدرت و ورود کودک به تربیتی جدا و تفکیک شده از آتش میتوانید شاهد پایان تمام زشتیها و زندانها باشید. سیاستمداران با اندیشه روشنتر باید عوامل بهره برداری را از ایجاد آینده‌ای ایده آل با بودن هشت میلیارد انسان ضد طبیعت و اما ذات و فترتی که ۶۶٪‏ زیبایی‌های آبی و خاکی را با ٢١٪‏ کامل شدن از زندگی و تجربیات با آتش  ، که امروز سدی برای خروج زیباییها شده است و اما در کشش و جذب هنوز در علاقه مند به بیمه شدن در زندگی بعد از مرگشان و مشتاق به ساختن بهشت در تولدهایشان  می‌باشند استفاده نمایید. تولد های آینده هر انسان میتواند در جهت و مسیر تکامل قرار بگیرد تمام کره زمینیان در ایجاد شرایطی مناسب برای کودکان و شروع تکامل آنها برای ٨٨ سال بعد یعنی ٢٠١٠٨ میلادی و زمانی که فقط ٩٪‏ نسبت به امروز ، انسان در تمام کره زمین وجود خواهد داشت ، بستر و محیط و شرایط متعددی را از امروز باید آماده سازند  بخصوص انسان هایی که مفهوم تمام دستورات آتش قدرت را شناسایی کرده اند و نمی خواهند نوزاد و کودکی در تمام دوران زندگی خود تا اطمینان به آینده زندگی ایده آل  داشته باشند ، بیشتر و بهتر فرصت و امکاناتی برای کمک گسترده تر برای تکامل انسان خواهند داشت با آمدن و کامل شدن تکامل در ١٧۶سال دیگر، یعنی زمانی که همه انسانها در نظارت سیاستمداران اگاه همه در شروع خداوند کوچک شدن قرار گرفتند و دگرگونی کامل با حذف آتش به شرحی که داده خواهد شد و در صورت انجام دستورات آتش قدرت در پیش روی و هدایت سیاستمداران ، اگر به اندیشمند شدن  در حد نساب مورد نظر آتش قدرت  رسیده باشند ، کودک انسان به خداوندان کوچک تبدیل خواهد شد و انسان در پایان ٨٨ سال سوم به سختی می تواند نیازمند در کره زمین یافت نماید و یافتن نیازمند مانند سوزنی در بین گلزاری به وسعت جهان خواهد شد آتش قدرت برای کودکان کشورهای مختلف در بعد از ٢۶۴ سال دیگر ( یعنی ٣ مرحله ٨٨ سال )بی نیازی از هر گونه زبان مکالمه‌ای که امروز متداول در کشورها می باشد برای خداوندان کوچک و تکامل آنها یعنی کودکانی که روح انسانها و حیوانات امروز در آنها پرکنده خواهد بود را امکان پذیر می داند و یکی از بخشهای تکامل را گفتگوی بدون کلام نظم یافته امروز بین حیوانات با یکدیگر و خداوندان کوچک با آن ها می داند. آتش قدرت تایید می کند ، دستورات خود را بدون تبصره و غیر قابل تغییر می داند و فقط شامل یا بد و زشت و یا خوب و زیبا می داند او هدف بعد انسان را که در بررسی نماینده گان کشورها در سازمان مللی که قرار است بعد از این خاصیت ایجاد تکامل برای انسان و کره زمینیان و ارزشمند بودن در حد کره زمین در شکل واحد و بعد از دو مرحله در دو ٨٨ سال دیگر در طبیعت به جای دیوارها برقرار شود را شروع خواسته های خود ، یعنی سهمیه بندی کاهش جمعیت و بعد ورود کامل کودکان به طبیعت می داند و سرپیچی از دستوراتش را ، و ادامه آتش پرستی و تکنولوژی و ادامه دادن مسیر امروز و شغلهای گسترده کردن آتش و ادامه همان مسیری که روزی او با سوختن چوب برای انسان بوجود آورد و هدفش در تمام این همه صبر و درد و زجر های انسانی و حیوانی ، خواستن تکامل در روشن شدن اندیشه انسان در انتخاب تربیت  تکامل کودک می داند. انجام ندادن دستوراتش را به مفهوم رودررویی کامل انسان در ادامه دادن به بی نظمی آب فرشته و خاک قدرت ، یعنی همانهایی که در مهربانی  متولدشدگانشان را رها کردند و به جای عشق به گروه زمینیان فقط مقداری دوست داشتن در مراقبت کوتاه مدت و بی خطر و موقت برای نوزاد برایشان ایجاد کردند و مانند همیشه از منظومه ای که زمان بیشتر به آنها احتیاج داشت و باید از من هم به عنوان آتش قدرت کمک می گرفتند و من را که می توانستم دوست داشتن بی نظم را به عاشقی با نظم به کره زمینیان تقدیم نمایم از آفرینش کنار گذاشتند و شما انسان که امروز و از نظر من کودکانشان هستید باید در تربیت آتش پرستی که من به شما تحمیل کردم و روشنایی اندیشه و پختگی مناسبی  که به دست آورده اید من آتش قدرت را به خالقم ، که خالق آب و خاک هم می باشد و جایگاهم سالیان سال خالی می باشد برسانید. امروز با توجه به دستورات من و خاموش کردن آتش در تمام کره زمین در تربیتی متفاوت ، تکامل برای آب و خاک و من آتش قدرت و تمام هر آنچه در کره زمین است بوجود بیاورید. دستورات اتش قدرت که انسان به اشتباه نام او را شیطان می شناسد و حمله آتش قدرت به کره زمین که در اشتباهی دیگر کشف آتش نامگذاری علمی شده است بعد از حدود هشت سال رفت و آمد آتش قدرت در اندیشه انسانی از دلایل تولد و مرگ همه و هر چه که در کره زمین و در حد شناخت انسان است را آشکار می کند (آتش قدرت این کتاب را به انسان زمینی در شروع سال ٢٠١٩و ٢٠٢٠یعنی یکی از تاریخ ها و مقیاس‌های زمانی که نویسنده در آن وجود دارد به عنوان کمک به اندیشه روشن انسان برای حل بسیاری سوالات در انتخاب نهایی می گذارد) این کتابی است متفاوت با هر چه که تا به امروز مطالعه و بررسی و آموخته اید. من فقط دوست نویسنده ای بودم که از اندیشه اش در جهت واسطه ای با نیرویی به نام آتش قدرت استفاده شده است و امروز در اعتقاد به این کتاب با شما  مرتبط می شوم نویسنده اصلی نیرویی است که به نام اتش قدرت با اندیشه ای که به شکل واسطه ای در آمده است با انسان زمینی ارتباط یافته است نام نویسنده اصلی این کتاب شیطان و یا در شکل درست تر و دقیق تر ، که آن را تایید کرده است آتش قدرت میباشد که از تفکر و اندیشه ای نزدیک به آنچه که او به آن معتقد است و با کلام انسانی هماهنگ با اعمالش است انتخاب اسم آتش قدرت در این کتاب نام گذاری و شناسایی می‌شود آتش قدرت تایید می کند که شیطان وجود ندارد و آن قدرتی که سالهای بسیار طولانی ما را در خدمت گذاری و زشتیها با هدف رسیدن به زیباییها قرار داده است و امروز در شکل تایید مطالب این کتاب با اندیشه انسان سخن می گوید نامش آتش قدرت و یکی از قدرت‌هایی است که خالقش با دلایلی که در این کتاب آمده است او را دوست دارد و متوجه خواهید شد که چرا این نامگذاری را داشته است او در جهت ارتباط با انسانها و انتقال خواسته هایش از تفکر یک انسان مانند ضبط صوتی که می‌تواند افکار متفاوت را با دادن برنامه ای جلوه گر و نمایان کند به مردم کره زمین برای پی بردن به درنده و ضد طبیعت بودن امروزشان و خدای کوچک شدن در تربیتی متفاوت از امروز راهنمایی‌هایی را انجام می دهد آتش قدرت و صاحب اندیشه ای که واسطه ای برای دستورات آتش قدرت بود دیگر در بین انسانها نیستند پایان کتاب آتش قدرت از اندیشه دوست من خارج شد و توانست با زجر و عذاب که با دنیای آبی و خاکی ارتباط برقرار کرد از کره زمین به مقصدی که در کتاب آمده است خارج شود نویسنده نیز بعد از خروج آتش قدرت به دلیل تحت فشار قرار گرفتن مغزی و تلاش زیاد عمرش به پایان رسید. با توجه به خواسته یک دوست که به عشق رسیدن انسانها به خداوند شدن کوچک روحش به کالبدی نامشخص میرود ، در بعد از مرگش ، با جمع‌آوری مطالب کتاب که هماهنگ و آماده برای آگاهی انسان های دیگر بود اقدامی را شروع کردم و با اعتقاد کامل به مطالب آن که همه ساده و قابل فهم و علمی و عقلانی و به نفع تمام انسانها و حیوانات و کل کره زمین میباشد در تلاش و انتشار و آگاهی آن اقدام تا پایان عمرم خواهم کرد در این کتاب ارتباط نویسنده با نیرویی به نام آتش قدرت را که درنوعی همفکری و هماهنگی و همکاری بین انسانی که در کردار در گره کره زمینیان خداوند کوچک نبود اما در تشخیص هدف تکامل به عاشقی به گروه انسان ها و حیوانات و طبیعت رسیده بود و شما هم مانند او به اتش قدرت و اجباری که به ورود آتش و علاقه مند کردن انسان انجام گرفت معتقد خواهید شد و حتی اگر اعتقاد به ارتباط بین این دو در اطمینان کامل قرار نگرفتید به خواسته‌های کتاب و زاویه و هدف و راهی دیگر نداشتن و درست بودن مطالب , یا به دلیل وحشت و ترس یا پی بردن به حقیقت یا اندیشه ای جدید که برای شما آشکار خواهد شد به تمام جوابهای سوالاتتان به سادگی خواهید رسید.